İNSAN KAYNAKLARI
İ.K. Politikası
İ.K. Başvuru Formu
 
İnsan Kaynakları Politikası

 

İş görenlerimizin tüm gereksinimlerini karşılamak ve gelişimlerini sağlamak

En büyük rekabet avantajının "insan gücü" olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimsemek,

"Doğru işe doğru insan" ve "eşit işe eşit ücret" uygulamaları ile eşitlik ilkesini benimsemek,

İş görenlerimizin bilgi eskimelerini önlemek ve iş görenlerimizin en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlamak,

Çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek "bilgi insanı"nı hazırlamak için uygun eğitim ortamlarını hazırlamak,

İnsan ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları gibi insan odaklı işlevleri yerine getirmek,

Tüm iş görenlerimizin ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak,

 

Copyright © www.bozkirlilarmismarket.com 2016